KADAR FIDYAH

1 Hari dendanya 1 cupak beras

1 cupak beras = 1 mud

1 mud = Nilai zakat fitrah semasa ÷ 4

 

Nilai zakat fitrah bagi tahun 1432 H ialah RM7.50

 

RM……. ÷ 4 = RM…….. (nilai 1 cupak beras)

 

* Bergantung kepada perubahan kadar tahunan zakat fitrah.