PENGENALAN – SEJARAH PENUBUHAN

 • Ditubuhkan pada tahun 1957 dengan nama “ NAQIB AZ ZAKAT “.
 • Ditukar kepada Jawatankuasa Zakat Dan Fitrah pada tahun 1962.
 • Diletak di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan berkuatkuasanya Enakmen Pentadbiran Islam Tahun 1978 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003

FUNGSI UTAMA

 • Memungut Zakat & Fitrah daripada orang Islam di negeri Johor.
 • Mengagihkan wang kutipan Zakat & Fitrah kepada asnaf yang telah ditentukan.

AKTIVITI

 • Penyediaan Taqwim Tahunan Program Fitrah
 • Perlantikan & Pentauliahan Amil
 • Kempen Kesedaran Zakat
 • Ceramah & Taklimat Zakat
 • Kutipan Zakat
 • Majlis Penyerahan Zakat & Bantuan Zakat
 • Bancian Penduduk Islam & Fakir Miskin
 • Pemprosesan Permohonan Bantuan
 • Penyediaan Laporan Aktiviti Tahunan